!
   
 
  ремонт ноутбуков  
 
   
 

Процесорний блок мікроконтролера містить регістровий арифметико-логічний пристрій (АЛП) i мікропрограмний пристрій керування (МППК). АЛП виконує операції над двома операндами, які надходять з 16-розрядних робочих регістрів РР1 і РР2. Для виконання операцій зміщень, множення і ділення використовуються 32-розрідні операнди. Тому регістр РР1 складається з двох 16-розрядних частин, які містять старші (РР1Н) і молодші (РР1L) слова. Регістр РР1 містить однозарядні зсувачі, за допомогою яких виконуються операції ремонта компьютеров и ноутбуков множення, ділення, нормалізації і зсувів. АЛП здійснює також формування адрес операндів даних при використанні індексної та автоінкрементної адресації й команд за умовних i безумовних переходів, викликах підпрограм.

В АЛП введено регістри, які виробляють числові константи 1 i 2. Вони використовуються як операнди  при операціях інкременту та декременту, а також для формування масок, які виділяють певний біт операнда, при виконанні команд тестування бітів. Номер біта, що тестуєься, задається трирозрядним полем команди, яке вводиться в регістр номера бітa i визначає вид маски, що формується.

Програмний лічильник складається з основного 16-розрядного лічильника (РЛ) i 8-розрядного додаткового лічильника (ЕРЛ). Останній розширює можливу ємність пам'яті, що адресується, до 16 Мбайт. У контролерах з підключеними 20 розрядами адреси можлива ємність пам'яті, яка використовується, 1 Мбайт для режиму 1М i 64 Кбайт для режиму 64К.

Процесорний блок починає роботу з вибору МППК коду чергової команди з ЧК в регістр команд. Відповідно до цього коду МППК виробляє послідовність мікрокоманд, які надходять у різні вузли i блоки мікроконтролера та ініціюють виконання відповідної операції. При здійсненні операції зсувів використовується лічильник, що задає число розрядів зсуву. Він завантажується вмістом регістра сервисним центром Sony , заданого в команді, чи певним байтом команди.

Виконання команд залежить від вмісту регістра станів, розряди якого містять значення ознак, що встановлюються за результатами попередніх операцій, а також дозволяють чи забороняють обслуговування переривань.

Мікроконтролер може працювати із зниженим енергоспоживанням. Для цього передбачені режими «холостого» ходу i відключення живлення.

Передбачений також режим повного відключення мікроконтролера від зовнішніх ліній зв'язку. При цьому вci лінії крім ліній синхронізації, живлення i «землі», переводиться у відключений (високоімпедансний) стан. Цей режим використовується для підключення схемного емулятора в процесі налагодження мікропроцесорної системи, а також при тестуванні друкованої плати, на якій розміщено мікроконтролер, чи інших мікросхем, розташованих на цій платі.

Для синхронізації мікроконтролера є можливість використовувати зовнішнє джерело тактових імпульсів чи внутрішній генератор, який функціонує при підключенні кварцового резонатора.